Nhằm thực hiện tốt nội dung phong trào “Phòng giúp phòng, trường giúp trường” giữa trường MN Bắc Cường, TP. Lào Cai với trường MN Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà, năm học 2018 - 2019, tăng cường công tác giao lưu, chia sẻ, tạo mối quan hệ tốt đẹp của hai nhà trường, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên có cơ ...