Thực đơn ăn bán trú tại trường của các con trong năm học 2019 - 2020. Với mong muốn mang đến cho các con có những bữa ăn ngon miêng, chất lượng và phù hợp với thể chất của trẻ.