Nhằm bảo vệ thành quả thanh toán bênh bại liệt đã đạt được năm 2000 tại Việt Nam. Sáng nay, ngày 23/4/2014 thực hiện kế hoạch 62/KH- TTYT ngày 10/04/2019 của trung tâm y tế thành phố Lào Cai. Trường mầm non Bắc Cường đã phối hợp với trạm y tế phường Bắc Cường tổ chức cho trẻ uống bổ xung Vắcxin bại ...