Nhắc đến đoàn là nhắc đến thanh niên mang màu áo xanh tình nguyện trên toàn quốc nói chung và của thanh niên trường Mầm non Bắc Cường nói riêng. Để hưởng ứng phong trào chung của ngày 26 tháng 3 đoàn thanh niên trường mầm non Bắc Cường đã phối hợp với đoàn thanh niên của phường Bắc Cường tham gia ...