Lòng nhân ái từ bi quảng đại Chỉ có trong những người biết yêu thương Dù sẻ chia một chút ở đời thường Để ấm lòng những trẻ thơ trong giá lạnh