Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 01 : 97
Năm 2022 : 97
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN Năm học 2021 - 2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
Năm học 2021 - 2022
 

PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI

TRƯỜNG MN BẮC CƯỜNG 

         Số: 12 /KH-Tr.MN                                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Cường, ngày 18 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

 TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

Năm học 2021 - 2022

 
 

 

 

Căn cứ Thông báo số 110/TB-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Lào Cai về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND ngayg 20 tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố Lào Cai về kế hoạch tuyển sinh đối với học sinh đầu cấp tại các trường mầm non, phổ thông năm học 2021-2022;

Căn cứ công văn số 255/PGD&ĐT-CM ngày 17/5/2021 của Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai về việc hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp tại các trường mầm non, phổ thông năm học 2021-2022;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, trường mầm non Bắc Cường xây dựng kế hoạch tuyển sinh trực tuyến năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền về chủ trương tuyển sinh đối với trẻ mầm non tới nhân dân trên địa bàn phường.

- Tuyển sinh đúng quy định, công khai, nghiêm túc, công bằng, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh cũng như công tác quản lý giáo dục nói chung, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh.

- Tuyển sinh đúng Điều lệ trường mầm non, đảm bảo đúng số lớp, số trẻ/ lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tuyển sinh đúng quy chế tuyển sinh theo quy định của các cấp quản lý giáo dục.

2. Yêu cầu

- Rà soát, nắm chắc số lượng trẻ từng độ tuổi trên địa bàn quản lý.

- Phân luồng học sinh đảm bảo sự chính xác, công bằng

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của trường, kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2020-2025, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường để xây dựng kế hoạch, dự kiến phương án tuyển sinh đảm bảo yêu cầu.

- Triển khai, tuyên truyền chủ trương tuyển sinh trực tuyến đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng đến nhân dân các tổ dân phố về kế hoạch tuyển sinh, tuyển sinh trực tuyến của nhà trường.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh trực tuyến.

- Công khai địa chỉ email, số điện thoại của Hội đồng tuyển sinh, số điện thoại đường dây nóng để phụ huynh liên lạc kịp thời khi gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển sinh.

- Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch tromng công tác tuyển sinh.

- Tuyển sinh đảm bảo ưu tiên lần lượt từ 5,4,3 tuổi theo quy định nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện PCGD cho trẻ 4 tuổi.

II. NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

1. Đảm bảo đúng, đủ số lượng theo quy định.

2. Đảm bảo tuyển sinh theo đúng thời gian quy định.

3. Đảm bảo thứ tự ưu tiên theo thứ tự đăng ký hồ sơ.

4. Tuyển sinh trẻ có hộ khẩu thường trú tại phường Bắc Cường, nếu thiếu chỉ tiêu xét đến trẻ có khẩu tạm trú tối thiểu 6 tháng tại phường Bắc Cường tính đến thời điểm đăng ký tuyển sinh.

III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA TUYỂN SINH

  1. Quy mô, số lượng

 

 

TT

 

Tên lớp/ độ tuổi

Học sinh cũ tiếp tục học tại trường

Quy mô năm học 2021-2022

Số phải tuyển mới năm học 2021-2022

Số lớp

Số học sinh

 

Số lớp

 

Số trẻ

1

Lớp MG 5 tuổi (2016)

156

7

245

3

89

2

Lớp MG 4 tuổi (2017)

70

6

190

4

120

3

Lớp MG 3 tuổi (2018)

15

1

25

1

10

Tổng số

241

14

460

8

219

          2. Đối tượng, điều kiện tham gia tuyển sinh

2.1. Trẻ 3 tuổi (SN 2018): 10 trẻ

- Có hộ khẩu thường trú tại phường Bắc Cường

- Sinh tháng 1 năm 2018.

- Trẻ đã được học qua chương trình giáo dục nhà trẻ trong cơ sở GDMN (Có giấy xác nhận của nhóm trẻ độc lập tư thục hoặc các trường MN).

- Đáp ứng yêu cầu của trường học giáo dục Thông minh- Hội nhập:

+ Tham gia lớp học dịch vụ cho trẻ làm quen tiếng Anh

+ Lựa chọn, đăng ký ít nhất 01 dịch vụ phát triển năng khiếu cho trẻ theo kế hoạch của nhà trường.

2.2. Trẻ 4 tuổi (SN 2017): 120 trẻ

- Có hộ khẩu thường trú tại phường Bắc Cường

- Đáp ứng yêu cầu của trường học giáo dục Thông minh- Hội nhập:

+ Tham gia lớp học dịch vụ cho trẻ làm quen tiếng Anh

+ Lựa chọn, đăng ký ít nhất 01 dịch vụ phát triển năng khiếu cho trẻ theo kế hoạch của nhà trường.

2.3. Trẻ 5 tuổi (SN2016): 89 trẻ.

- Có hộ khẩu thường trú tại phường Bắc Cường

- Đáp ứng yêu cầu của trường học giáo dục Thông minh- Hội nhập:

+ Tham gia lớp học dịch vụ cho trẻ làm quen tiếng Anh

+ Lựa chọn, đăng ký ít nhất 01 dịch vụ phát triển năng khiếu cho trẻ theo kế hoạch của nhà trường.

3. Đối tượng ưu tiên

3.1. Ưu tiên tuyển sinh trẻ 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Bắc Cường.

3.2. Con gia đình thuộc diện chính sách, con dân tộc, con hộ nghèo và cận nghèo (có xác nhận của địa phương).

3.3. Con của các cán bộ, công nhân, viên chức nhà trường; con của cán bộ,  công nhân thuộc các đơn vị, doanh nghiệp và các hộ gia đình có công đóng góp xây dựng trường trong nhiều năm qua.

3.4. Thứ tự ưu tiên tuyển sinh theo thứ tự đăng ký hồ sơ.

3.5. Trẻ đã được học qua chương trình giáo dục độ tuổi liền kề trước của tuổi đăng ký tuyển sinh (Có giấy xác nhận của nhóm trẻ độc lập tư thục hoặc  trường MN).

3.6. Nếu sau khi xét duyệt trẻ thường trú còn thiếu chỉ tiêu nhà trường sẽ xét duyệt đối tượng trẻ có hộ khẩu tạm trú tại phường Bắc Cường tối thiểu 06 tháng tính đến thời điểm đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

4. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

5. Hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin đi học (theo mẫu) của nhà trường

- Giấy khai sinh của trẻ: 01 bản sao/công chứng

- Sổ hộ khẩu gia đình: 01 bản công chứng (thời gian công chứng không quá 6 tháng tại thời điểm đăng kí tuyển sinh).

- Giấy xác nhận của nhóm trẻ ĐLTT hoặc các trường MN: trẻ đã học qua chương trình giáo dục độ tuổi liền kề trước.

- Các HS khác (nếu có): Hồ sơ trẻ có nhu cầu đặc biệt, hộ chính sách

6. Các bước tuyển sinh

- Bước 1: Phụ huynh đăng ký vào địa chỉ: http://tplaocai.tsdc.vn

(Thiết bị sử dụng đăng nhập: Máy tính, laptop, Ipad, máy tính bảng, điện thoại thông minh… có kết nối internet)

- Bước 2: Tại màn hình chủ, nhấn nút Đăng ký tuyển sinh

- Bước 3: Chọn kỳ tuyển sinh cần sử dụng, nhấn Đăng ký

- Bước 4: Nhập thông tin tuyển sinh

- Bước 5: Chọn trường mà học sinh đăng ký tuyển sinh

(Lưu ý: Nếu phụ huynh không chọn được trường, phụ huynh vui lòng xem lại phân tuyến của trường muốn đăng ký tại “Tra cứu thông tin tuyển sinh”)

- Bước 6: Phụ huynh kiểm tra lại thông tin sau đó nhập mã xác nhận và tích chọn cam kết, nhấn Tiếp tục

- Bước 7: Phụ huynh lưu lại mã hồ sơ đăng ký để tra cứu kết quả tuyển sinh

 

IV. THỜI GIAN

1. Chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh: Từ ngày 20-30/5/2021

2. Thông báo tuyển sinh đến tất cha mẹ trẻ: Từ ngày 25-30/5/2021

+ Thông qua UBND phường (loa phát thanh của phường, gửi thông báo tới tất cả các tổ dân phố)

+ Thông qua bản tin, thông báo của nhà trường, cổng thông tin của nhà trường tại địa chỉ: mnbaccuong.pgdlaocai.edu.vn

3. Tuyển sinh: Từ ngày 10-20/6/2021

4. Duyệt tuyển sinh với Phòng GD&ĐT: Ngày 22/6/2021

5. Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐT: Ngày 24/6/2021

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Hiệu trưởng Trường mầm non Bắc Cường

- Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh, phương án tuyển sinh.

- Công khai kế hoạch, phương án tuyển sinh kịp thời đến nhân dân trên địa bàn bằng các kênh thông tin: Tổ trưởng dân phố; cổng thông tin điện tử của nhà trường; loa, đài phát thanh của UBND phường, bản tin của nhà trường...

- Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển sinh đúng văn bản hướng dẫn. Thành lập hội đồng tuyển sinh, tổ tư vấn công tác tuyển sinh, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

2. Đối với CB, GV, NV Trường MN Bắc Cường

- Làm tốt công tác tuyên truyền tới nhân dân về công tác tuyển sinh năm học 2021-2022.

- Tư vấn, hỗ trợ phụ huynh tham gia tuyển sinh trực tuyến.

- Cán bộ, giáo viên trực tuyển sinh thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển sinh, thân thiện, gần gũi, tránh gây áp lực, sách nhiễu cho nhân dân.

3. Đối với phụ huynh học sinh

- Đăng ký tuyển sinh cho trẻ theo đúng đối tượng, đảm bảo đúng thời gian các thủ tục hồ sơ theo quy định tại Kế hoạch tuyển sinh và phương án tuyển sinh của nhà trường.

- Hợp tác với nhà trường trong công tác tuyển sinh, đảm bảo công bằng, khách quan, hiệu quả; thể hiện thái độ hợp tác tích cực, tránh tình trạng nôn nóng, gây áp lực cho nhà trường trong quá trình tuyển sinh.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh trực tuyến năm học 2021-2022 của trường mầm non Bắc Cường./.

 

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- UBND Phường Bắc Cường;

- Phòng GD&ĐT TP Lào Cai;

- Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường Bắc Cường;                 

- Lưu: VT.                                                                                                  ( Đã Ký)

                                                                                                  Nguyễn Thị Hải Yến

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguồn:mnbaccuong.elc.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook